งานสอบนักธรรมสนามหลวง 2560

รวมรูปงานสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ภาค 7 ณ วัดวิเวกวนาราม เป้นสนามสอบของพระภิกษุ สามเณร อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา